Kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt

Statsforvalteren i Nordland ved jurist Frida Jacobsen og vernepleier Veronika Edvinsen kommer til Sandnessjøen for å snakke om kapittel 9 i hele- og omsorgstjenesteloven. Det vil være mulig å følge møtet digitalt Tittel Kursstart Varighet Påmelding KategoriStedFagansvarligLegg i kalender

21. mars 2023

Tema for dagen er de rettslige rammene for anvendelse av kapittel 9. Statsforvalterens vil informere om sin  rolle i overprøvingen av kommunens vedtak.

Det blir lagt opp til diskusjon med utgangspunktet i menneskers grunnleggende rettigheter, og hvordan kapittel 9 gir rettslig grunnlag for inngrep i disse rettighetene for enkelte personer  med psykisk utviklingshemming.

  • Hva er tvang?
  • Absolutte grenser for kapittel 9: forbudet mot nedverdigende eller krenkende behandling
  • En gjennomgang av vilkårene i § 9-5, og de alternative grunnlagene for tvang (bokstav a-c) 
  • Særlige grenser for bruk av enkelte tiltak, jf. § 9-6
  • Kravene til gjennomføring og evaluering av tiltak

Praktisk informasjon

Samlingen holdes i RKK sine lokaler i Flusthuset i Sandnessjøen. Det er gratis deltakelse for ansatte i RKK Ytre Helgelands eierkommuner. Det vil være mulig å følge møtet digitalt Skriv inn ønske om digital deltakelse i merknadsfeltet ved påmelding. Lenke til møtet sendes ut dagen før.

Kursplan

Kursstart 21. mars 2023 Dag 1 09:00-12:00 (tirsdag 21.03) Varighet 3 timer Ansvarlig Studiesenter RKK Ytre Helgeland Priser Gratis deltakelse for ansatte i RKK Ytre Helgelands kommuner 0 Bindende påmelding Ja Påmelding 20.03.2023 09:00 Kategori Helse og omsorg Sted Flusthuset, Torolv Kveldulvsons gate 45, 8800 Sandnessjøen Fagansvarlig Legg i kalender
balansegang