NATURBASERT TERAPEUTISK ARBEID- KURSLEDEROPPLÆRING I MESTRINGSKURS I NORD 2023

RKK Salten og Foreningen Helse I Fri Luft i samarbeid med en rekke aktører har den glede av å kunne invitere ansatte innen helse og ansatte i NAV til kurslederopplæring i naturbasert terapeutisk arbeid i Salten/Nordland. Kurset er støttet av Helsedirektoratet og Gjensidigestiftelsen og ledes av foreningen Helse I Fri Luft. Kurset er åpent for påmelding for ansatte i RKK Ytre Helgeland sine kommuner. Tittel Kursstart Varighet Påmelding KategoriStedLegg i kalender

11. mai 2023
Meld meg på

Ønsker du å starte nestringkurs i naturen for personer med lett til moderate psykiske helseplager?

Hva får jeg hvis jeg deltar på kurset?

I kurslederopplæringen får du både en teoretisk og en praktisk innføring i temaet naturbasert terapeutisk arbeid. Du vil blant annet lære om forholdet mellom natur og mennesker, og hvordan dette kan nyttiggjøres for å styrke vår velvære og helse. Gjennom deltakelse vil du få ideer til hvordan du selv kan utvikle og gjennomføre mestringskurs i naturen for personer med psykiske helseplager. Du vil også få veiledning i gjennomføring av egne mestringskurs, og tilgang til et faglig nettverk for fremtiden. 

Hvem kan delta?

Helsearbeidere (i offentlige eller private tjenester) og ansatte i NAV som jobber med, eller som ønsker å utvikle tilbud til personer med lett til moderate psykiske helseplager. Fagpersoner som jobber i Salten har prioritet, men bor du et annet sted i Nordland kan du også få delta dersom det er plasser igjen.

Hvordan er kurset bygd opp og hva koster det?

Kurset er delt opp i tre moduler som bygger på hverandre. Den første modulen er en teoretisk innføring til temaet naturbasert terapeutisk arbeid. Modul 2 er bygd opp i tre samlinger på ulike destinasjoner i Salten og har først og fremst en praktisk vinkling på temaet. I den siste modulen skal du selv gjennomføre egne mestringskurs til personer med lett/moderate psykiske helseplager. Samtidig som du gjennomfører egne grupper vil du motta veiledning fra fagpersonell (se vedlagte tidslinje). 

Modul 1 

Gjennomføres digitalt (Teams) 11.-12.mai 2023.

Pris pr.deltaker: 500kr

Ingen begrensning på antall deltakere.

Modul 2

Samling 1 gjennomføres i Meløy 29.-30.juni. 
Samling 2 gjennomføres i Fauske kommune 30.august.-1.september
Samling 3 gjennomføres i Bodø 28.-29.september 
Pris: 3000kr pr deltaker

Maks. 20 deltakere.

Modul 3

Gjennomføring av egne mestringskurs

Veiledning og innlevering av refleksjonsoppgave etter fullført kurs.

1000kr.pr deltaker

Maks. 20 deltakere.

Annet jeg må vite?

Alle som er interessert i temaet kan delta på modul 1. For å få best mulig uttelling og helhetlig opplæring oppfordrer vi til å delta på hele kurset (alle tre modulene). Ettersom det bare er 20 plasser på modul 2 og 3. vil disse plassene i første omgang gå til dem som har en plan/avtale med sin arbeidsgiver om å faktisk starte mestringskurs på sitt arbeidssted etter endt opplæring. Alle moduler gir kursbevis.

Selve kurset er finansiert av Helsedirektoratet og Gjensidigestiftelsen, men deltakerne må selv påregne ekstra kostnader til kost og losji, samt til reise i modul 2. Mer informasjon kommer. 

Praktisk informasjon

Kurset består av tre moduler. Denne påmeldingen gjelder kun modul 1, som gjennomføres på teams. Påmelding direkte til RKK Salten som arrangerer kurset.

Kursplan

Kursstart 11. mai 2023 Dag 1 08:30-15:30 (torsdag 11.05) Dag 2 08:30-16:00 (fredag 12.05) Varighet 2 dager Ansvarlig RKK Salten Priser Standard kr 500,- Bindende påmelding Ja Påmelding 08.05.2023 23:59 Kategori Sted Digital arena Legg i kalender
skog