Innspillsmøte om praksis i sykepleierutdanningen

VID vitenskapelige høgskole, KS Jobbvinner og Studiesenter RKK Ytre Helgeland ønsker velkommen til innspillsmøte om praksisstudier rettet mot mennesker med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet. Tittel Kursstart Varighet Påmelding KategoriStedLegg i kalender Tittel Innspillsmøte om praksis i sykepleierutdanningen Kursstart 09. juni 2023 Varighet 4.5 timer Påmelding 06.06.2023 23:59 Helse og omsorg Flusthuset, Torolv Kveldulvsons gate 45, 8800 Sandnessjøen Les mer Meld meg på

09. juni 2023
Meld meg på

Bakgrunn

I 2021 ble desentralisert sykepleierutdanning ved VID Helgeland etablert, som resultat av et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole, kommuner, Studiesenter RKK Ytre Helgeland og sykehus på Helgeland. Utdanningen er utviklet i tett samarbeid med helsetjenesten på Helgeland og har en særskilt distriktsprofil.  Samarbeidspartnerne jobber sammen om å videreutvikle utdanningen i tråd med helsetjenestens behov, med fokus på kvalitet og relevans i utdanningen. 

En viktig del av dette er videreutvikling av praksisstudiene.  I den forbindelse er det etablert et samarbeid med KS Jobbvinner med fokus på å styrke kvaliteten i praksisen rettet mot mennesker med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet (BASPDEL3030) der relevante praksissteder både er kommune- og spesialisthelsetjenesten. Formålet er målrettet utviklingsarbeid med kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset for å styrke tilgangen på praksisplasser i emnet. Det er et mål å se på muligheter for å ta i bruk flere læringsarenaer i regionen og jobbe sammen for å styrke kvalitet og relevans i dette emnet. Det langsiktige målet er at dette emnet, sammen med øvrige deler av utdanningen er med å utdanne trygge sykepleiere rustet for å jobbe i distrikt. 

Studenter som opplever god kvalitet på praksisplassene vil gjerne søke seg tilbake som ferdig utdannet helsepersonell.  Praksisstudier kan derfor være et svært viktig utstillingsvindu for rekruttering. 

Innspillsmøte 

Som et ledd i å forberede praksis i psykisk helse og rus ønsker vi en idedugnad med aktuelle kommuner og Helgelandssykehuset hvor vi sammen kan utforske kommunenes og sykehusets tilbud i psykisk helse og rus og hvordan kommunene og helseforetaket kan tilby praksisstudier av god kvalitet i dette emnet. 

Resultatet fra dette innspillsmøtet vil danne grunnlag for videre arbeid med å forberede praksisstudiene våren 2025. 

Ta kontakt for ytterligere informasjon! Program sendes ut i god tid.

 

Praktisk informasjon

Tid: 9. juni, kl. 10.00- 14.30
Sted: Flusthuset i Sandnessjøen
Tema: Hvordan rigge god praksis i emnet psykisk helse og rus
Målgruppe: Ledere, veiledere og tillitsvalgte i psykisk helse og rus- tjenesten (gjerne 3-5 fra hver kommune)

Kursplan

Kursstart 09. juni 2023 Dag 1 10:00-14:30 (fredag 09.06) Varighet 4.5 timer Ansvarlig Studiesenter RKK Ytre Helgeland Priser Gratis deltakelse Bindende påmelding Ja Påmelding 06.06.2023 23:59 Kategori Helse og omsorg Sted Flusthuset, Torolv Kveldulvsons gate 45, 8800 Sandnessjøen Legg i kalender