Fagseminar Demensomsorgens ABC, perm 1

Demensomsorgens ABC gir nødvendig og oppdatert kunnskap om demenssykdommer, demensforløpet og personsentrert demensomsorg. Permen retter seg mot alle yrkesgrupper som jobber med personer med demens. Demensomsorgens ABC er i tråd med anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje om demens. Tittel Kursstart Varighet Påmelding KategoriStedLegg i kalender Tittel Fagseminar Demensomsorgens ABC, perm 1 Kursstart 19. oktober 2023 Varighet 6 timer Påmelding 01.10.2023 12:00 Helse og omsorg Flusthuset, Torolv Kveldulvsons gate 45, 8800 Sandnessjøen Les mer Meld meg på

19. oktober 2023 (Frist: 01.10)
Meld meg på

Demensomsorgens ABC gir nødvendig og oppdatert kunnskap om demenssykdommer, demensforløpet og personsentrert demensomsorg. Permen retter seg mot alle yrkesgrupper som jobber med personer med demens. Demensomsorgens ABC er i tråd med anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje om demens.

Økning i levealder de siste 50 årene har gitt en økning i forekomsten av demenssykdommer. Dette er en av mange årsaker til at det er blitt behov for mer personell i eldreomsorgen. Mange som arbeider i pleie- og omsorgstjenesten mangler kompetanse innen fagfeltene alderspsykiatri, geriatri og demens.

Etter å ha lest denne permen er målet at du

  • har kunnskaper om de ulike demenssykdommene
  • har innsikt i hvordan ulike sykdommer kan gi ulike symptomer, og påvirker personens atferd
  • har kunnskap om personsentrert omsorg og miljøbehandling
  • har innsikt i pårørendes situasjon og pårørende som en samarbeidspartner og ressurs
  • har kunnskap om palliasjon og demens

Gjennomføring
Permen gjennomføres på ca. ett år. Det skal holdes minimum ett gruppemøte per hefte. Før hvert gruppemøte skal hver deltaker har forberedt seg ved å lese heftet som skal gjennomgås.
På gruppemøtet gjennomgås refleksjonsspørsmålene. Tema i heftene diskuteres ut fra egne erfaringer og praksis.

Ved oppstart arrangeres et oppstartseminar med introduksjon til arbeidsmetoden i ABC-opplæringen og fagstoff. Cirka halvveis i gjennomføringen arrangeres et nytt fagseminar med faglig påfyll knyttet til innholdet i permen.

Etter gjennomført perm utstedes ABC-bevis dersom alle heftene er lest, og du har deltatt på minst 80 prosent av gruppesamlinger og seminar.

Les mer om gjenomføring av ABC-opplæringen

Praktisk informasjon

Oppstartseminar på Flusthuset i Sandnessjøen 19.oktober.
Påmelding til Studiesenter RKKYH. I tillegg må abc-kontaktene i hver kommune melde alle deltakerne på gjennom abcregistrering.no

Kursplan

Kursstart 19. oktober 2023 Dag 1 10:00-16:00 (torsdag 19.10) Varighet 6 timer Instruktør Kløveråsen Ansvarlig Studiesenter RKK Ytre Helgeland Priser Standard kr 500,- Bindende påmelding Ja Påmelding 01.10.2023 12:00 Kategori Helse og omsorg Sted Flusthuset, Torolv Kveldulvsons gate 45, 8800 Sandnessjøen Legg i kalender