Kurs i saksbehandling helse og omsorg

4 dagers kurs for saksbehandlere innen helse og omsorgstjenesten. Kurset dekker grunnopplæring og videregående opplæring i tillegg til saksbehandling av pårørendestøtte og saksbehandling av BPA (brukerstyrt personlig assistent).  Tittel Kursstart Varighet Påmelding KategoriStedLegg i kalender Tittel Kurs i saksbehandling helse og omsorg Kursstart 30. mai 2023 Varighet 4 dager Påmelding 15.05.2023 23:59 Helse og omsorg Flusthuset, Torolv Kveldulvsons gate 45, 8800 Sandnessjøen Les mer Meld meg på

30. mai 2023 (Frist: 15.05)
Meld meg på

Kurset er ment dekker grunnopplæring og videregående opplæring for de som arbeider med saksbehandling i helse- og omsorgssektoren. I tillegg vil kurset behandle saksbehandling av pårørendestøtte og saksbehandling av BPA (brukerstyrt personlig assistent). Kursholder er daglig leder i Omsorgsjuss AS Marianne Skattum.

Kurset følger saksbehandlingsprosessen, og de reglene som gjelder i ulike faser av saksbehandlingen gjennomgås, fra behov blir meldt, saken utredet, vilkår vurdert og til enkeltvedtak om avslag eller tildeling av tjenester blir fattet. Regler om part og partsrepresentant, informasjon og samtykke og kravene til enkeltvedtak gjennomgås grundig. På dette kurset fokuserer vi også på det å skrive gode tekster i enkeltvedtak i individuelle saker. Vi vil også ta for oss skriving av tekster som kan brukes som maler for deler av enkeltvedtakene, og andre tekster det er bruk for i saksbehandlingen. Videre vil kurset ha fokus på komplekse og vanskelige problemstillinger ift. kartlegging av tjenestebehov, kompliserte partsforhold, endringer av eksisterende tjenestetilbud, brukermedvirkning, skjønn og forsvarlighet. Vi går også nærmere inn på grunnprinsipper i helse- og omsorgsretten og klagesaksbehandling.

På kurset gjennomgås reglene om pårørendestøtte i hol. § 3-6. Tjenester til pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid omfatter omsorgsstønad, avlastning og opplæring/veiledning.

Kurset tar  for seg de alminnelige reglene om rett til BPA i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a annet ledd og særreglene om BPA i § 2-1 d.

Praktisk informasjon

Kurset går over 4 dager fra 30.mai til 02. juni 2023 fra klokken 900 til 1600. Program er vedlagt. Det er mulig å melde seg på kun enkelte dager, men man bør ha grunnkurs saksbehandling for å ta fordypningsmodulene. Kurssted er Studiesenter RKK Ytre Helgelands lokaler i Flusthuset i Sandnessjøen. Ansatte i eierkommunene til RKK Ytre Helgeland betaler kun for bevertning kursdagene. Eksterne deltakere betaler i tillegg kursavgift.

Kursplan

Kursstart 30. mai 2023 Dag 1 09:00-16:00 (tirsdag 30.05) Dag 2 09:00-16:00 (onsdag 31.05) Dag 3 09:00-16:00 (torsdag 01.06) Dag 4 09:00-14:30 (fredag 02.06) Varighet 4 dager Instruktør Marianne Skattum, Omsorgsjuss AS Ansvarlig Studiesenter RKK Ytre Helgeland Priser Ansatt i RKK Ytre Helgeland sine eierkommuner kr 800,- Eksterne deltakere kr 5.000,- Bindende påmelding Ja Påmelding 15.05.2023 23:59 Kategori Helse og omsorg Sted Flusthuset, Torolv Kveldulvsons gate 45, 8800 Sandnessjøen Legg i kalender
Skrivebord