Kurs i egenandelsbetaling i institusjon (Vederlagsberegning)

Det inviteres til to-dagers kurs om kapittel 1 i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Tittel Kursstart Varighet Påmelding KategoriStedFagansvarligLegg i kalender

22. mai 2023

Hovedtema vil være grunnleggende saksbehandlingsregler når det fattes vedtak om egenbetaling, etteroppgjørsgler, hvilke inntekter som kan tas med i beregningningen, skattefradrag, forsørgerfradrag og skjønnsmessig fradrag.

Kurset ledes av jurist Åsmund Edvardsen som er en av forfatterne av boken “Betaling for beboere i institusjon” (5. utgave, 2020). 

Edvardsen har i mange år holdt kurs og seminarer om egenbetaling, både etter den gamle vederlagsforskriften og dagens forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Han arbeider til vanlig som juridisk rådgiver i Trondheim kommune. 

Målgruppe for kurset er saksbehandlere som arbeider med og har ansvar for å fatte vedtak om egenbetaling for opphold i sykehjem, aldershjem og andre kommunale institusjoner. Kurset kan også være nyttig for ledere innen pleie- og omsorg og ansatte i kommunerevisjonen.

På kursdagene veksles det mellom forelesning og drøftelser av case. 

Deltakerne kan sende inn spørsmål og problemstillinger og ønskede tema til Åsmund direkte aaedv@online.no minst 14 dager før kurset.  Programmet er foreløpig og kan endres ut fra deltakernes ønsker om tema og problemstillinger.  

Praktisk informasjon

Kurset går over 2 dager fra 22. til 23.mai. Kurssted er Studiesenter RKK Ytre Helgelands lokaler i Flusthuset i Sandnessjøen. Ansatte i eierkommunene til RKK tre Helgeland betaler kun for bevertning kursdagene. Eksterne deltakere betaler i tillegg kursavgift.

Kursplan

Kursstart 22. mai 2023 Dag 1 09:00-16:00 (mandag 22.05) Dag 2 09:00-15:00 (tirsdag 23.05) Varighet 2 dager Ansvarlig Studiesenter RKK Ytre Helgeland Priser For ansatte i eierkommunene til RKK Ytre Helgeland kr 400,- Eksterne deltakere kr 2.500,- Bindende påmelding Ja Påmelding 07.05.2023 23:59 Kategori Helse og omsorg Sted Flusthuset, Torolv Kveldulvsons gate 45, 8800 Sandnessjøen Fagansvarlig Legg i kalender
hands