Fagseminar Mitt Livs ABC, perm 1

Mitt livs ABC omfatter en grunnleggende opplæring i viktige temaer innen tjenesteyting til personer med utviklingshemming. . Tittel Kursstart Varighet Påmelding KategoriStedLegg i kalender Tittel Fagseminar Mitt Livs ABC, perm 1 Kursstart 18. april 2023 Varighet 7 timer Påmelding 29.03.2023 12:00 Helse og omsorg Flusthuset, Torolv Kveldulvsons gate 45, 8800 Sandnessjøen Les mer Meld meg på

18. april 2023 (Frist: 29.03)
Meld meg på

Mitt livs ABC omfatter en grunnleggende opplæring i viktige temaer innen tjenesteyting til personer med utviklingshemming.

I tillegg til kunnskap om utviklingshemming omfatter materiellet tema som kommunikasjon, etikk, helse, aktuelt lovverk, miljøarbeid, bruk av tvang og makt, opplæring, og tilrettelagte dagtilbud og arbeid. Videre legges det vekt på hvordan man som tjenesteyter kan bistå for å øke trivsel, etablere sosiale nettverk og tilrettelegge og oppmuntre til et aktivt liv.

Innhold i permen:
Introduksjon
Om utviklingshemming
Etikk
Kommunikasjon
Miljøarbeid
Helse og helseutfordringerhttps://abcregistrering.no/user/login
Opplæring, arbeid og dagtilbud
Trivsel og sosialt nettverk
Aktive liv – muligheter og utfordringer
Rettssikkerhet– tvang og makt
Pårørende til personer med utviklingshemming

Gjennomføring
Permen gjennomføres på ca. ett år. Det skal holdes minimum ett gruppemøte per hefte. Før hvert gruppemøte skal hver deltaker har forberedt seg ved å lese heftet som skal gjennomgås.
På gruppemøtet gjennomgås refleksjonsspørsmålene. Tema i heftene diskuteres ut fra egne erfaringer og praksis.

Ved oppstart arrangeres et oppstartseminar med introduksjon til arbeidsmetoden i ABC-opplæringen og fagstoff. Cirka halvveis i gjennomføringen arrangeres et nytt fagseminar med faglig påfyll knyttet til innholdet i permen.

Etter gjennomført perm utstedes ABC-bevis dersom alle heftene er lest, og du har deltatt på minst 80 prosent av gruppesamlinger og seminar.

 Les mer om gjenomføring av ABC-opplæringen

Praktisk informasjon

Oppstartseminaret holdes på Flusthuset i Sandnessjøen 18.april. Dato fior andre fagseminar legges ut senere
. Det vil bli enkel bevertning i løpet av dagen. Kommunens ABC kontakt melder på i registeringssiden www.abcregistrering.no
Deltakeravgift er satt til kr 500 pr pers. Sammen med tilskudd fra Statsforvalteren, dekkes da permen, lokaler med bevertning på begge fagdagene, og øvrige kostnader.

Kursplan

Kursstart 18. april 2023 Dag 1 09:00-16:00 (tirsdag 18.04) Varighet 7 timer Instruktør Aldring og Helse Ansvarlig Studiesenter RKK Ytre Helgeland Priser For ansatte i eierkommunene til RKK Ytre Helgeland kr 500,- Bindende påmelding Ja Påmelding 29.03.2023 12:00 Kategori Helse og omsorg Sted Flusthuset, Torolv Kveldulvsons gate 45, 8800 Sandnessjøen Legg i kalender
undervisning