Digital hjemmeoppfølging Helgeland WORKSHOP

Helgeland er med i den nasjonale satsingen Digital hjemmeoppfølging og skal sammen med Innomed ha en workshop for å se på "Hva og hvordan kan vi komme i gang?" Dette er et samarbeid mellom kommuner, sykehus og fastleger som skal gi bedre tjenesteleveranse på tvers av tjenestenivå og større hverdagsmestring for brukere. Tittel Kursstart Varighet KategoriStedFagansvarligLegg i kalender

 «Digital hjemmeoppfølging innebærer at hele eller deler av et behandlingstilbud foregår uten fysisk kontakt, der dialog og deling av data mellom pasient/bruker og behandler(e) skjer digitalt.»

Mål for dagen:

Definere målsetningen med digital hjemmeoppfølging:  
•Utfordringer i dagens tjeneste
•Muligheter med digital hjemmeoppfølging
•Definere målsetningen med digital hjemmeoppfølging. 
 Gevinstplanlegging: inspirere til planlegging og gjennomføring av gevinstrealisering

Dagen blir holdt på Scandic syv søstre i Sandnessjøen kl 0900 - 1500

Velkommen og gjennomgang v/ prosjektleder Eva Slettevold
Introduksjon til dagen v/InnoMed
Gruppeoppgave 1: utfordringer i dagens tjeneste
Pause
Gruppeoppgave 2: Muligheter med digital hjemmeoppfølging
Lunsj
Gruppeoppgave 3: Definere målsetning med DHO
Gruppeoppgave 4: Identifisere gevinster
Avslutning og veien videre

Kursplan

Kursstart Varighet 1 dag Bindende påmelding Ja Kategori Sted Fagansvarlig Legg i kalender