Digital hjemmeoppfølging Helgeland WORKSHOP

Helgeland er nå med i en Nasjonal satsning på Digitale helsetjenester. Sammen med Helsedirektoratet og INNOMED inviterer vi til workshop for å finne ut hva og hvordan et samarbeid mellom fastleger, kommuner og sykehus om digital hjemmeoppfølging vil gi et bedre helsetilbud i framtiden.
Målgruppe: ansatte og ledere i sykehus og kommunale helse- og omsorgstjenester, fastleger, kommuneoverleger, tillitsvalgte i helsetjenesten.
Tittel Kursstart Varighet Påmelding KategoriStedFagansvarligLegg i kalender Tittel Digital hjemmeoppfølging Helgeland WORKSHOP Kursstart 23. oktober 2023 Varighet 6 timer Påmelding 16.10.2023 14:01 Helse og omsorg Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen Eva-Alice Slettevoll Les mer Meld meg på

23. oktober 2023 (Frist: 16.10)
Meld meg på

Kommunene på Helgeland (forankret i regionrådene), Helgelandssykehuset HF og samarbeidspartner blant fastleger skal etablere et samarbeidsprosjekt for systematisk videreutvikling av digital hjemmeoppfølging av kroniske syke i regionen. Det er gitt finansiering fra Helsedirektoratet for å etablere samarbeidet Digital Hjemmeoppfølging Helgeland. 

Det er og har vært flere gode prosjekter i regionen og vi ønsker å bygge videre på dette kunnskapsgrunnlaget, for å kunne styrke tilbudet om digital hjemmeoppfølging til aktuelle pasientgrupper på Helgeland. 

«Digital hjemmeoppfølging innebærer at hele eller deler av et behandlingstilbud foregår uten fysisk kontakt, der dialog og deling av data mellom pasient/bruker og behandler(e) skjer digitalt.»

Sammen medHelsedirektoratet og  Innomed inviterer Studiesenter RKK Ytre Helgeland til en workshop. Vi møtes hos Scandic syv søstre i Sandnessjøen kl 900 - 1500.

Mål for dagen

Definere målsetningen med digital hjemmeoppfølging:  
•Utfordringer i dagens tjeneste
•Muligheter med digital hjemmeoppfølging
•Definere målsetningen med digital hjemmeoppfølging. 
Gevinstplanlegging: inspirere til planlegging og gjennomføring av gevinstrealisering

Agenda

Velkommen og gjennomgang v/ prosjektleder Eva Slettevoll
Introduksjon til dagen v/InnoMed
Gruppeoppgave 1: utfordringer i dagens tjeneste
Pause
Gruppeoppgave 2: Muligheter med digital hjemmeoppfølging
Lunsj
Gruppeoppgave 3: Definere målsetning med DHO
Gruppeoppgave 4: Identifisere gevinster
Avslutning og veien videre

Overordnet mål i Nasjonalt velferdsteknologiprogram: 
«Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging bidrar til god helse og mestring i befolkningen
og bærekraftig samfunnsutvikling»


Målgruppe: ansatte og ledere i sykehus og kommunale helse- og omsorgstjenester, fastleger, kommuneoverleger, tillitsvalgte i helsetjenesten.

Praktisk informasjon

Arrangementet finner sted på Scandic Syv Søstre i Sandnessjøen 23.oktober fra klokken 9-15.
Målgruppe: ansatte og ledere i sykehus og kommunale helse- og omsorgstjenester, fastleger, kommuneoverleger, tillitsvalgte i helsetjenesten.
Vær vennlig oppgi eventuelle allergier eller andre hensyn ved påmelding.

Kursplan

Kursstart 23. oktober 2023 Dag 1 09:00-15:00 (mandag 23.10) Varighet 6 timer Ansvarlig Studiesenter RKK Ytre Helgeland Pris kr 250,- Bindende påmelding Ja Påmelding 16.10.2023 14:01 Kategori Helse og omsorg Sted Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen Fagansvarlig Eva-Alice Slettevoll Legg i kalender
DHH