Indre Helgeland Regionråd

Indre Helgeland Regionråd er et regionalpolitisk samarbeidsorgan for kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna og Rana.

Besøk Indre Helgland regionråds hjemmeside https://ihr.no/